kosten acupunctuur

Eerste afspraak:

60-75 minuten/90 euro

Vervolg afspraak:

45-60 minuten/72,50 euro

Korte afspraak/ooracupunctuur:

30 minuten/48,50 euro

FACTUREN

Na de behandeling kunt u thuis binnen 14 dgn de kosten voor behandeling overmaken via banktransfer. U krijgt de factuur via de email, deze kunt u naar de verzekering sturen voor de (gedeeltelijke) vergoeding afhankelijk van uw verzekering.

Vergoeding

Ik ben (onder de naam Mw. drs. Y.Tjiong) lid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (www.naav.nl) en BIG geregistreerd. Op grond van dit lidmaatschap worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed bij een aanvullende verzekering. Vergoeding verschilt per persoon (maximaal bedrag per behandeling en maximaal bedrag per jaar) afhankelijk van uw verzekering. Ik adviseer u tijdig navraag te doen bij uw verzekeraar. Hierbij moet u aangeven dat u door een arts, lid van beroepsvereniging NAAV behandeld wilt worden. Daarnaast kunt u in de polisvoorwaarden kijken onder “vergoedingen alternatieve geneeswijze”.
Acupunctuur is een aanvulling op de reguliere geneeskunde, geen vervanging daarvan. Mijn advies aan u is dan ook om eerst met klachten naar uw huisarts of behandelend specialist te gaan en voorgeschreven medicatie te blijven gebruiken.

BSN NUMMER (SOFINUMMER)

Met ingang van 2009 is het verplicht een BSN-nummer op de factuur te vermelden. Graag zou ik dan ook bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs zien om dit te kunnen registreren.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip. Na deze tijd wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Uitzonderingen worden gemaakt in geval van nood.

Algemene voorwaarden Mindfulnesstraining

Van aanmelding tot deelname

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.
De kandidaat betaalt hierna het cursusgeld. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de pagina Mindfulness van de website www.acupunctuurartspraktijk.nl en zal ook per email toegezonden worden. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen, lunch op de stiltedag niet. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is reductie bespreekbaar met de trainer.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Via www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness kom je op een overzichtspagina met informatie over de eventuele vergoeding van een mindfulnesstraining bij de verschillende zorgverzekeraars.
Deze overzichtspagina wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de vergoedingen en premies actueel blijven.

Als Mindfulness trainer ben ik lid van de VMBN, vereniging voor Mindfulness trainers, categorie 1 trainer (hoogste niveau), zie www.vmbn.nl

Vertrouwelijkheid

De naar de trainer door de kandidaat ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld.

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Verdere informatie

Voor verdere informatie en vragen over de mindfulness training neem contact op per email de trainer: info@acupunctuurartspraktijk.nl of telefonisch 06-23572386.

Deze Mindfulness training maakt deel uit van het aanbod van Acupunctuurarts Praktijk Tjiong, praktijk voor integrale geneeskunde, balans door verbinden lichaam en geest in connectie met de wereld om ons heen.

Trainer: Yu-Wen Tjiong, voor informatie over mijn trainingen, mijn passie, drijfveren en intentie neem een kijkje op deze website!